07 april 2023

Herontwikkeling Het Eiland in Leerdam een stap dichterbij

‘Samen met alle betrokkenen maken we van Het Eiland Leerdam een plek waar mensen betekenisvol ouder kunnen worden.’

Onlangs ondertekenden wij met ontwikkelend bouwer Trebbe de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van Het Eiland in Leerdam. De herontwikkeling omvat de vervangende nieuwbouw van het voormalige verpleeghuis, de vervangende nieuwbouw of renovatie van 58 bestaande appartementen en de verduurzaming van 79 appartementen. Met de herontwikkeling krijgt het volledige gebied een stevige impuls en is Eiland Leerdam straks toekomstbestendig, duurzaam en vooral een plek om gelukkig oud te worden.

Peter Boerenfijn: “Met Trebbe hebben we een ontwikkelende bouwer in huis gehaald die onze taal spreekt als het om de huisvesting van ouderen gaat. Samen met alle betrokkenen maken we van Het Eiland Leerdam een plek waar mensen betekenisvol ouder kunnen worden.”

Over de herontwikkeling van Het Eiland Leerdam
Het Eiland Leerdam bestaat uit de complexen Rondas I, II en De Beukelaar. Deze bieden plaats aan in totaal 137 woningen en een intramuraal woonzorggebouw met 87 appartementen, een ontmoetingsruimte, kantoren en diverse algemene ruimten. Het woonzorggebouw is eind 2022 leeg komen te staan en sluit niet langer aan op de wensen en eisen van deze tijd. Daarom besloot Habion tot vervangende nieuwbouw met appartementen. Voor Rondas I onderzoeken Habion en Trebbe de mogelijkheden voor zowel renovatie als nieuwbouw. En om Rondas II en De Beukelaar weer te laten voldoen aan de duurzaamheidseisen, als gesteld in het klimaatakkoord 2030 en de wensen van deze tijd, worden plannen gemaakt voor verduurzaming.

Stap voor stap naar een gedragen plan
De intentieovereenkomst is het startschot voor de verdere uitwerking van de herontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat er een gedragen plan wordt ontwikkeld, werken Habion en Trebbe de plannen verder uit met betrokkenen, onder wie omwonenden, bewoners en toekomstige bewoners. Dit gebeurt aan de hand van de Røring-methodiek. Deze methodiek is door Habion ontwikkeld om met bewoners en de buurt te bepalen hoe zij willen wonen en leven en wat daarvoor nodig is. De participatie wordt door Habion en Trebbe aan de hand van deze methodiek vormgegeven. Inmiddels heeft de inspiratiedag plaatsgevonden en zijn de eerste wensen geïnventariseerd. Doelstelling is dat er halverwege dit jaar nog een haalbaar plan is gedefinieerd.

Samen bouwen aan geluk
Johan Bombach directeur bij Trebbe is trots: “Duurzame samenwerkingen, daar steken we graag op in. Dit is het tweede project dat we met en voor Habion ontwikkelen. Deze opgave sluit naadloos aan op onze missie ‘Samen bouwen aan geluk’. Want hier mogen we samen met Habion, de bewoners, omwonenden en een specialistisch team bouwen aan een leefomgeving waar gelukkig oud worden de norm wordt.” Om tot een integrale inschrijving te komen, schreef Trebbe in met een multidisciplinair team. Het team bestaat naast Trebbe uit Hooijer Renkum, voor circulaire sloop en het civieltechnische gedeelte, Merosch is aangehaakt als adviseur duurzaamheid. Voor de architectuur is een beroep gedaan op SVP, voor de stedenbouw Buro Waalbrug en voor de verduurzaming van de appartementen Trebbe haar zusterbedrijf Giesbers Rotterdam.

Trebbe
Wij bouwen samen aan geluk. Dat doen we door duurzame en gezonde leefomgevingen te ontwikkelen en te realiseren met aandacht voor de aarde, de maatschappij en de mens. Meer informatie? www.trebbe.nl

Bekijk hier de projectpagina