Eiland Leerdam

Wonen op een eiland

vanaf 2026

Vernieuwing Eiland Leerdam

Half december vertrok de zorgorganisatie uit het zorggebouw aan het Eiland in Leerdam. Als eigenaar heeft woningcorporatie Habion besloten op deze plek nieuwbouw te realiseren. In de periode tot aan de sloop en nieuwbouw blijft het gebouw niet leegstaan. Om in de tussentijd de leefbaarheid te borgen en om voor gezelligheid te zorgen voor de bewoners in de naastgelegen woningen, huisvest Habion tijdelijk woningzoekenden in het voormalige zorggebouw. Het beheer is uitbesteed aan Gapph. De eerste mensen wonen er inmiddels tot volle tevredenheid.

Plannen maken voor iedereen

Bij het maken van de plannen betrekken we iedereen. Dat gaat volgens de Røring-methodiek. Op donderdag 23 maart was de inspiratiedag. Honderden wensen mochten we die dag noteren voor de toekomst van het Eiland.

De belangstelling voor de twee bijeenkomsten was overweldigend. Zowel van bewoners van de Rondassen en de Beukelaar, als van de buurtbewoners. Maar ook ondernemers waren aanwezig, medewerkers van de gemeente en wethouder Teus Meijdam. Op de bijeenkomsten samen waren zo’n 130 mensen afgekomen, die de hele middag en avond actief met elkaar bezig waren. Allemaal voorzien van koffie en iets lekkers, verzorgd door de actieve bewoners uit de Rondas I en II en de Beukelaar. Vanuit deze actieve bewoners kwam nog een wens, die we vanuit Habion van harte onderschrijven: graag meer actieve bewoners. Zij hebben met elkaar de schouders eronder gezet en hebben al geweldige resultaten bereikt, met de drukbezochte activiteiten die ze hebben opgezet.

Nu: aan de slag met het werkatelier iedere dinsdag vanaf 28 maart

Met alle genoemde en andere ideeën gaan we de komende weken aan de slag. Dat doen we in het werkatelier. Met onder andere de architect, de ontwikkelend aannemer Trebbe werken we de opgehaalde wensen verder uit. Dit duurt 8 weken lang en is iedere dinsdag van 11.00 tot 20.00 uur in Eiland 1. Loop vooral binnen en doe mee! Iedere week maken we zichtbaar wat we hebben gedaan. We behandelen ook speciale thema’s in het werkatelier. We houden u op de hoogte.

Nieuwsbrief eerste werkatelier

Persbericht intentieovereenkomst Trebbe

Nieuwsbrief tweede werkatelier

Nieuwsbrief derde werkatelier

Nieuwsbrief vierde werkatelier

Nieuwsbrief vijfde werkatelier

Uitnodiging Terugkomdag op 16 mei

Bewoners en buurt voltallig achter de gekozen richting

Op dinsdag 16 mei was op het Eiland in Leerdam de drukbezochte Terugkombijeenkomst van het project om deze mooie plek in Leerdam een stevige impuls te geven. Op deze avond vroegen  initiatiefnemers Habion en Trebbe aan de vele (buurt-)bewoners of de wensen goed waren vertaald in de gepresenteerde voorlopige plannen. Het antwoord was volmondig ‘ja’. Dat betekent dat de plannen de komende tijd verder worden verfijnd. Betrokkenen en belangstellenden worden hiervan met achtwekelijkse Gangmakerbijeenkomsten op de hoogte gehouden. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 5 juli. Dan combineren we de informatie met een barbecue.

Bekijk hier de presentatie

Kaders voor het nieuwe plan

Bij de planontwikkeling zal ook rekening worden gehouden met diverse kaders. U kunt daarbij denken aan betaalbare en duurzame woningen, een mix tussen sociale huurwoningen en vrije sector, voldoende woningen om zoveel mogelijk ouderen een goede woning in Leerdam te kunnen bieden, stedenbouwkundige voorwaarden van de gemeente.
Hier vindt u de kaders in uitgebreide vorm.

Bekijk hier de foto’s van de Paasbrunch door Gapph op 6 april 2023 (6)

Impressie (8)

Blijf op de hoogte

Mis niks en schrijf u in voor de Nieuwsbrief Eiland Leerdam. Zo blijft u op de hoogte van alles wat er speelt. Helaas kunt u zich hier niet inschrijven voor een woning. Dat komt pas in een later stadium. We houden u daarvan op hoogte.

Vragen?
Neemt u dan contact op met het team Leerdam. U kunt een mail sturen naar leerdam@habion.nl of bellen via telefoonnummer 030 220 4704.

Nieuwsbrief Eiland Leerdam