Eiland Leerdam

Wonen op een eiland

vanaf 2026

Vernieuwing Eiland Leerdam

Begin 2023 ondertekenden woningcorporatie voor ouderen Habion en ontwikkelende bouwer Trebbe de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van Het Eiland in Leerdam. De herontwikkeling omvat de vervangende nieuwbouw van het voormalige verpleeghuis, de vervangende nieuwbouw of renovatie van 58 bestaande appartementen en de verduurzaming van 79 appartementen. Met de herontwikkeling krijgt het volledige gebied een stevige impuls en is Eiland Leerdam straks toekomstbestendig, duurzaam en vooral een plek om gelukkig oud te worden.

Kom samen eten en naar de Gangmaker op 18 maart 2024

Samen eten flyer Uitnodiging Gangmaker 18 maart

In beeld: reuring in Leerdam, jong en oud samen, actieve bewoners! (voorjaar 2023) (3)

Intentieovereenkomst Vijfheerenlanden en Habion voor ontwikkeling Eiland Leerdam

Het Eiland in Leerdam krijgt een stevige impuls en is straks toekomstbestendig, duurzaam en een plek om gelukkig en betekenisvol oud te worden. Dat is de inzet van de vele betrokkenen bij de plannen. Sinds de start van het project in maart 2023 is er een berg werk verzet. Bewoners, buurt en geïnteresseerden hebben inhoudelijk meegedacht over diverse thema’s, zoals mobiliteit en parkeren, het gebouw, de buitenruimte en ontmoeten. Op dit moment bekijken woningcorporatie Habion en ontwikkelende bouwer Trebbe, hoe zij op basis van alle wensen en ideeën een haalbaar plan kunnen ontwikkelen.

Intentieovereenkomst
Belangrijk onderdeel van het hele proces is de intentieovereenkomst die de gemeente Vijfheerenlanden en woningcorporatie Habion hebben gesloten. Het doel van de overeenkomst is om met elkaar de haalbaarheid van de herontwikkeling van het Eiland Leerdam te onderzoeken. Teus Meijdam, wethouder gemeente Vijfheerenlanden: “We zijn een aantal keer aanwezig geweest bij de bijeenkomsten die door Habion zijn georganiseerd en we zijn blij met de door Habion gekozen aanpak. We bouwen voort op een goede samenwerking”. Habiondirecteur Peter Boerenfijn vult aan: “Ook in Leerdam worden mensen steeds ouder. Op basis van de wensen en behoeften van bewoners en buurt trekken we samen op om van het Eiland een plek te maken waar bewoners betekenisvol ouder kunnen worden en waar heel Leerdam trots op is.”

Kaders voor het nieuwe plan

Bij de planontwikkeling zal ook rekening worden gehouden met diverse kaders. U kunt daarbij denken aan betaalbare en duurzame woningen, een mix tussen sociale huurwoningen en vrije sector, voldoende woningen om zoveel mogelijk ouderen een goede woning in Leerdam te kunnen bieden, stedenbouwkundige voorwaarden van de gemeente.
Hier vindt u de kaders in uitgebreide vorm.

Bekijk hier de foto’s van de Paasbrunch door Gapph op 6 april 2023 (6)

Impressie (8)

Blijf op de hoogte

Mis niks en schrijf u in voor de Nieuwsbrief Eiland Leerdam. Zo blijft u op de hoogte van alles wat er speelt. Helaas kunt u zich hier niet inschrijven voor een woning. Dat komt pas in een later stadium. We houden u daarvan op hoogte.

Vragen?
Neemt u dan contact op met het team Leerdam. U kunt een mail sturen naar leerdam@habion.nl of bellen via telefoonnummer 030 220 4704.

Nieuwsbrief Eiland Leerdam