16 november 2018

Oostpoort op TVB News Hong Kong

Onlangs was Hong Kong TVB news op bezoek in Nederland om verslag te doen van verschillende vormen van wonen voor ouderen.

Ze gingen op bezoek bij mevrouw Heijnen in Oostpoort, een woongebouw van Habion, die vertelt dat het daar heerlijk wonen is met de privacy die ze daar heeft. Zorg is binnen handbereik, maar medewerkers bellen altijd aan om binnen te komen. Of ze kan haar via haar horloge om hulp vragen. Habion-directeur Peter Boerenfijn licht toe dat in Oostpoort mensen bij elkaar wonen met verschillende behoeftes aan zorg. Je kunt hier wonen in je eigen appartement en zorg krijgen als je dat nodig hebt. Zorg die met je meegroeit als je behoeftes veranderen, zodat je niet meer hoeft te verhuizen.

Bekijk het filmpje hier:
TVB News op bezoek bij Habion in Oostpoort