18 oktober 2023

Reactie Habion naar aanleiding van artikel Leeuwarder Courant

De gemeente Leeuwarden is al jaren op de hoogte van de wens van Habion om zich terug te trekken uit Leeuwarden. Reden voor Habion om te verkopen is dat Leeuwarden weliswaar vergrijst, maar niet zo hard als in andere delen van het land. Onafhankelijke onderzoeksrapporten bevestigen het beeld van Habion. Dat is de verklaring waarom er in Leeuwarden door Habion de laatste jaren steeds meer aan andere doelgroepen dan ouderen werd verhuurd om leegstand te voorkomen. Als gespecialiseerde ouderenhuisvester hebben we er daarom voor gekozen juist te investeren in die gebieden van Nederland waar de ouderenhuisvesting knelt.

In 2022 zijn er gesprekken onder leiding van de door de minister ingestelde Taskforce Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties gevoerd over de voorgenomen verkoop door Habion. Habion heeft daar aangekondigd om naar aanleiding van de gemeentelijke opstelling bij de verkoop van de locaties Nieuwe Hoek en Swettehiem in 2023 de overige vier locaties te koop aan te gaan bieden. Habion heeft zich daarbij aan de wettelijke verplichting gehouden om de woningen met voorrang aan te bieden aan collega-corporaties. Maar de lokale corporaties hebben, ook na aandringen door de wethouder Wonen en herhaaldelijk aanbieden door Habion, geen interesse in deze woningen. Habion noch de wethouder kan andere corporaties dwingen om corporatiewoningen aan te kopen. Een van de uitkomsten van de gesprekken met de Taskforce is bovendien geweest dat Habion bij verkoop aan een niet-woningcorporatie meer dan de wettelijke eisen opneemt om te borgen dat de woningen lang beschikbaar blijven in het lokale sociale huursegment. Veel meer kan Habion niet doen.

Habion heeft kennisgenomen van het bericht dat het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden Minister De Jonge per brief heeft verzocht de verkoop van de woningen in De Hofwijck, Sint Jozef, Eezicht en De Helling op te schorten.

Habion vindt het stadium waarin de gemeente dit doet onbegrijpelijk en onzorgvuldig naar bewoners, Huurdersorganisaties, Habion en de partijen die hebben gereageerd op de openbare aanbieding door Habion. De gemeente is sinds vorig jaar steeds vooraf geïnformeerd over de volgende stappen in het verkoopproces. Het had voor de hand gelegen om vorig jaar na de gesprekken met de Taskforce bij de minister aan de bel te trekken in plaats van na afronding van het verkoopproces van een jaar waarbij op grond van een openbare aanbieding twee potentiële kopers met een goede naam in Leeuwarden voor de locaties Eezicht, St. Jozef en De Helling zich aandienen. Al met al is het college wat ons betreft dus te laat met dit verzoek.

Bekijk hier het artikel in de Leeuwarder Courant:
Artikel Stop verkoop ouderenwoningen Leeuwarden

Leeuwarder Courant 17 10 2023 Leeuwarden vraagt minister om verkoop ouderenwoningen