17 januari 2024

Tien jaar innoveren door Habion

Wonen voor ouderen is een belangrijk onderwerp in verkiezingstijd en ook daarbuiten. Maar hoe weten we nou hoe ouderen willen wonen? Door het aan henzelf te vragen.

Al sinds 2013 vraagt Habion aan duizenden ouderen hoe zij willen wonen. Hun antwoord? We willen van betekenis blijven. Doorleven op een plek waar het draait om vrijheid, eigenwaarde en zelfstandigheid. Een plek waar je je thuis voelt en samen tot bloei komt. En in principe niet meer hoeft te verhuizen als je zorg nodig hebt. Daarom hebben we samen Liv inn ontwikkeld. Een nieuwe vorm van wonen waarbij verschillende leeftijden er voor elkaar zijn. Waar de bewoners en de buurt bepalen wat er nodig is. Anders dan in een traditioneel verzorgingshuis is zorg niet dominant aanwezig, maar een van de diensten waarover de bewoners kunnen beschikken. Niet zichtbaar aanwezig, maar op afroep beschikbaar.

Lees verder

Download hier de speciale flyer