Onze woningen

De Gelderhorst

De Gelderhorst is het enige centrum voor oudere Doven in Nederland. In de Gelderhorst ontvangen bewoners dienstverlening en verpleging en verzorging. Er zijn 81 appartementen aan oudere Doven voor zelfstandig wonen. Daarnaast zijn er 60 plaatsen in het verzorgingshuis en 13 plaatsen voor verpleeghuiszorg. In Ede is dagrecreatie.