Transformaties

De Bongerd Hattem

‘Samen blijven, ook als je ouder wordt, verschillende soorten bewoners om me heen, mensen niet laten vereenzamen, ontmoetingsruimtes, voldoende betaalbare woningen’. Zomaar enkele van de ruim vijfhonderd wensen, die op tafel kwamen tijdens de inspiratiebijeenkomst in De Bongerd. Georganiseerd door zorgorganisatie Hanzeheerd en ouderenhuisvester Habion om locatie De Bongerd klaar te maken voor de toekomst. In totaal kwamen op 14 mei in twee bijeenkomsten zo’n tweehonderd belangstellenden naar de Bongerd om mee te denken over hoe De Bongerd nog méér het kloppende hart van de wijk kan worden en zó een bijdrage kan leveren aan een bloeiende woonzorgzone dichtbij het centrum van Hattem.

Terugkombijeenkomst: de wensen in kaart
Op donderdag 27 juni was het vervolg op de inspiratiebijeenkomst. Er was wederom veel belangstelling bij deze terugkombijeenkomst. Alle vijfhonderd wensen zijn in kaart gebracht en gepresenteerd. In de categorieën:
1. Wonen (gebouw, veilige woonomgeving, zorg beschikbaar indien nodig, niet meer verhuizen en betaalbaar),
2. Reuring (ontmoeten & gezelligheid, ertoe doen, open & toegankelijk en samen met de buurt)
3. Zelf bepalen (eigen regie, zorg, keuzemogelijkheden, privacy, informatie/kennis).

Al deze keuzes en wensen zijn op de bijeenkomst van 27 juni vertaald in concrete zaken. Zo staat een leefkeuken voor eten & ontmoeten, wordt er gedacht aan een atelier of werkplaats en is er een huiskamer en/of bibliotheek voorgesteld. Voorts is er gesproken over een tuin, een kinderboerderij of moestuin en een logeerkamer.
Aanwezigen konden hun keuzes duidelijk maken met behulp van stickers.

Vervolg
Alle wensen en de uitkomsten van de bijeenkomsten zijn nu uitgangspunt voor het vormen van een haalbaar plan. Dit wordt in het eerste kwartaal van 2020 gepresenteerd.

Toekomst Hanzeheerd De Bongerd
De bijeenkomsten worden georganiseerd door zorgorganisatie Hanzeheerd en ouderenhuisvester Habion om locatie De Bongerd klaar te maken voor de toekomst. In totaal kwamen naar de inspiratiebijeenkomsten zo’n tweehonderd belangstellenden om mee te denken over hoe De Bongerd nog méér het kloppende hart van de wijk kan worden en zó een bijdrage kan leveren aan een bloeiende woonzorgzone dichtbij het centrum van Hattem.

Ouderenhuisvesting opnieuw uitgevonden
Overal in Nederland is het verzorgingshuis-oude-stijl aan verandering onderhevig. Dat heeft onder andere te maken met nieuwe wetgeving. Ouderen blijven langer thuis wonen. Een prachtige kans om de ouderenhuisvesting opnieuw uit te vinden: een nieuwe vorm van wonen die waarde heeft voor de buurt en die klaar is voor de toekomst. De Bongerd als levendige plek waar je kunt wonen en naar behoefte zorg en verpleging kunt ontvangen, en waar je niet meer hoeft te verhuizen.

De Bongerd verandert mee
De Bongerd staat aan de vooravond van een dergelijke verandering. De Bongerd blijft uiteraard het huis waar het goed wonen is en waar uitstekende zorg wordt verleend. Daarnaast wordt De Bongerd nog meer dan nu een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en op een fijne manier oud kunnen worden. De bewoners en buurt bepalen welke voorzieningen ze daarvoor nodig hebben. Is er behoefte aan een atelier? Een werkplaats? Of zien bewoners liever een kinderboerderij, moestuin of een fitnessruimte?