Randmeer Harderwijk

Wonen bij het water, in Randmeer Harderwijk

Blijf op de hoogte

Wilt u meer weten over dit project en/of heeft u interesse om hier te wonen? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief, dan houden we u op de hoogte!

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Aan de slag

Omdat de huidige locaties verouderd zijn, gaan we de locatie Randmeer herontwikkelen. Het gaat om de gebouwen Randmeer en Plantage. Conform de wens van de lokale gemeenschap, komen er meer woningen terug. Deze complete herontwikkeling van Randmeer, inclusief de implementatie van het Liv inn concept, geeft een stevige positieve impuls aan de ouderenhuisvesting in Harderwijk. En dat is goed nieuws voor heel Harderwijk.

We hebben in dit project samengewerkt met een werkgroep. Deze is inmiddels afgerond, en we zijn met elkaar gekomen tot een passend voorlopig ontwerp.

We zijn nu bezig met de sloop van het verzorgingshuis Randmeer en de 21 woningen aan de Plantage. We werken samen met Koopmans Bouwgroep aan dit project.
Wij kijken er naar uit om samen met Koopmans, omwonenden en toekomstige bewoners een fraaie en plezierige woonomgeving te creëren.

Nieuwsberichten

Raadsvergadering op donderdag 4 april
We zijn erg blij met het besluit van het college van Burgemeester & Wethouders van Harderwijk om het nieuwbouwplan voor Randmeer ter goedkeuring aan de gemeenteraad (Commissie Stad & Omgeving) voor te leggen. Dat gebeurt op donderdag 4 april in een openbare vergadering van de raadscommissie Stad & Omgeving in de Raadszaal van het Stadshuis. Op deze avond kunnen voor- en tegenstanders inspreken en neemt de raad een beslissing over het plan. Het onderwerp staat om 19.45 uur op de agenda. Wie wil inspreken moet zich eerst aanmelden. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Harderwijk. De vergadering is tevens op de avond zelf online-live te volgen.

Participatieproces
Net als het college van B&W zijn we van mening dat we de afgelopen jaren een goed participatieproces hebben doorlopen met betrokken buurtbewoners en de gemeente. Dat intensieve proces heeft de plannen op essentiële punten verbeterd en het draagvlak in de buurt vergroot. Dat vinden we erg positief. Helaas zijn er ook mensen nog steeds teleurgesteld. We wisten dat we niet iedereen 100% tevreden konden stellen. Dat hebben we ook vooraf naar elkaar uitgesproken.

Verbeteringen
Er is veel verbeterd en aangepast sinds we de eerste plannen en ontwerpen presenteerden.
De uitgebreide sessies met de gemeente en omwonenden hebben geleid tot een aangepast ontwerp. Zo komen er niet drie, maar twee blokken, minder woningen en meer zicht op het water. Het geheel is ook minder hoog en past beter in de omgeving (zie ook het plaatje hiernaast).

Parkeren uit het zicht
Daarnaast komt er een parkeergarage onder één van de blokken waardoor het terrein groen blijft en de auto’s uit het zicht worden onttrokken. U ziet dat in het plaatje hieronder.
We zien aan de zienswijzen dat mensen zich druk maken over de parkeerdruk in het gebied. Die zorgen delen wij niet, omdat minder dan de helft van onze bewoners in het bezit is van een auto. We voldoen met de aantallen opgenomen parkeerplaatsen in dit plan aan de parkeernormen die passen bij de doelgroep van (gepensioneerde) ouderen. Bezoekers kunnen uitwijken naar het grote parkeerplein aan de overzijde van de weg.
Ook over de verkeersdrukte maken we ons weinig zorgen. De modellen wijzen uit dat de verkeersdrukte nauwelijks toeneemt in de nieuwe situatie. Deze kleine toename kan goed opgevangen kan worden in de bestaande infrastructuur.Het gaat bovendien om veelal (gepensioneerde) ouderen die met name buiten de ochtend- en avondspits van de auto gebruik maken. Al met al zien we de behandeling en goedkeuring van het plan door de gemeenteraad met groot vertrouwen tegemoet.

Ruim vierhonderd belangstellenden
Als Habion zijn we vooral blij voor alle ouderen in Harderwijk, die wachten op kwalitatief goede zelfstandige woningen. Al vier jaar vragen ouderen ons immers wanneer we eindelijk eens gaan bouwen. Een indicatie: we hebben inmiddels een lijst van 400 belangstellenden. We verwachten dat dit aantal verder gaat toenemen. Al deze mensen wachten al jaren op passende woonruimte.

Zelfstandige woningen
Wat Habion betreft is dat niet een kamertje in een verpleeghuis, maar een volwaardige zelfstandige huurwoning (sociale- en middenhuur), van waaruit de bewoner niet meer hoeft te verhuizen. Een woning met alle mogelijke vormen van zorg in de nabijheid, beschikbaar als het echt nodig is. Aan dat soort woningen is het meest behoefte.
Een goede investering in duurzaamheid op een prachtige plek in Harderwijk. Dat is fijn, want als woningcorporatie willen we ons voor lange tijd verbinden aan deze plek. En zeker niet verkopen, zoals nogal eens wordt gesuggereerd.

Liv inn
Uniek voor Harderwijk is de Liv inn. Die baseren we op een belangrijke ontwikkeling, namelijk de veranderende wensen van ouderen. Zij willen steeds meer zelf bepalen hoe ze oud worden. Daarom maken we van het nieuwe Randmeer een Liv inn. Een woonplek met een actieve leefgemeenschap met bewoners en buurt die samen bepalen hoe ze willen (door-)leven en wonen. Waar je in principe niet meer hoeft te verhuizen. De zorg komt naar jou toe, mocht je daar behoefte aan hebben. Samen met toekomstige bewoners gaan we daar invulling aan geven.

Verhuisbeweging
Met dit nieuwe aanbod van ruim 150 woningen kunnen we niet alleen heel veel Harderwijkse ouderen een prachtige nieuwe woonplek aanbieden, we brengen hiermee een hele verhuisketen op gang. Gezinnen met kinderen kunnen straks groter gaan wonen, starters bemachtigen eindelijk hun eerste felbegeerde plek op de woningmarkt, omdat de ouderen die wij op Randmeer gaan huisvesten weer een woning achterlaten. Zo maken we veel meer woningzoekenden blij. Kortom, deze complete herontwikkeling van Randmeer, inclusief Liv inn, geeft een positieve impuls aan alle woningzoekenden. En dat is goed nieuws voor heel Harderwijk.

De planning
Na akkoord van de gemeenteraad, kunnen we het ontwerp verder in detail uitwerken en overgaan op de voorbereidingen voor de uitvoering. We rekenen al met al op een start van de bouw in het eerste kwartaal van 2025. In de tweede helft van 2026 volgt de oplevering. Dan kan eindelijk de vlag uit bij de vele Harderwijkse ouderen die al zo lang wachten op de nieuwbouw.

De allerlaatste avond van augustus 2023 – we zijn in het centrum van Harderwijk, in Hotel Baars. De zaal zit stampvol, en er worden steeds stoeltjes bijgehaald. We starten netjes om 19 uur.
 
Ton de Rond opent de avond. Hij vertelt hoe het project is ontstaan, en ook hoe het pand nu onveilig is geworden door onder andere lekkages. Het pand moet nu echt gesloopt worden.
Hartelijk welkom aan wethouder Edwin Enklaar en Martin Krijgsman (ook van de gemeente), Matthijs van Koopmans, Corstian van Hartingsveldt, van Struijk (de ‘sloper’), en projectleider Ton Jansen.
 
Corstian van Hartingsveldt, directeur bij Struijk, verzorgt de presentatie over de sloop. Hij stelt Struijk voor – een bedrijf dat al sinds 1938 bestaat. We krijgen duidelijke informatie over de volgorde, de planning, bereikbaarheid en maatregelen die genomen worden om de overlast te beperken.
Mensen zijn actief betrokken, stellen vragen maar laten zeker niet massaal één geluid horen, en ook niet allemaal kritisch. Gaan ook met elkaar in gesprek, corrigeren te negatieve geluiden.
 
Belangrijke onderwerpen zijn verkeer (met name aan het eind van het traject zal er meer drukte zijn, dan zullen verkeersregelaars worden ingezet), schade aan woningen in de omgeving (er worden extra opnames geregeld), stof- en geluidsoverlast. Er is een verkeerskundige die de situatie monitort en indien nodig bijstuurt.
 
Tijdens de werkzaamheden is er altijd een voorman of opzichter aanwezig. Als er vragen zijn, kunnen mensen altijd even het bouwterrein oplopen om die te stellen. Www.verbeterdebouw.nl – daar kunnen meldingen, tijdens de sloopwerkzaamheden worden gedaan als er opmerkingen zijn.
 
Er wordt ter plekke onderhandeld over de parkeerplekken voor met name de huurders van Habion – en Corstian laat zien dat er best beweging is om te praten over waar de hekken staan. Ook tijdens de werkzaamheden valt hier zeker nog een en ander te regelen.
Ook na de sloopwerkzaamheden zullen de bouwhekken blijven staan en zal er een deel van het gebroken puin achterblijven wat nodig is voor de bouwwegen tijdens de bouwfase. Verder gaat Habion zijn best doen om een tweede leven voor het te verwijderen groen te creëren, hoe leuk is het als we omwonenden nog wat groen aan kunnen bieden.
 
De gemeente geeft aan dat er in de sloopmelding rekening is gehouden met gevaarlijke stoffen, en dat alle verdere onderzoeken (flora en fauna) zijn afgerond.
 
Een dame zegt heel dapper aan het eind: ‘U zei net tegen iemand dat u alle vragen niet kon onthouden, maar ik kan uw presentatie ook niet onthouden – kunt u die toesturen?’
 
En dat was een perfecte afsluiter – en gaan we natuurlijk doen!

De presentatie vindt u hier.

Op 3 juli 2023 ondertekenden gemeente Harderwijk en Habion de Anterieure overeenkomst (AO) voor de nieuwbouwplannen voor Randmeer. Een AO is een overeenkomst die bij  een project wordt afgesloten en regelt de afspraken tussen de Gemeente en woningcorporatie Habion.  

In Harderwijk zijn Habion en Koopmans bezig met de herontwikkeling van de locatie Randmeer. De locaties Randmeer en de Plantage zijn verouderd, en gaan we daarom slopen en opnieuw bouwen.

Conform de wens van de lokale gemeenschap komen er meer woningen terug dan er nu staan. Deze complete herontwikkeling van Randmeer inclusief de implementatie van het Liv inn concept, geeft een stevige positieve impuls aan de ouderenhuisvesting in Harderwijk. En dat is goed nieuws voor heel Harderwijk.

Met deze ondertekening zijn we weer een stapje verder in het proces, en komen nieuwe, comfortabele en betaalbare woningen voor ouderen in Harderwijk dichterbij.

In de eerste jaren van dit project hebben we gebruik gemaakt van een andere website. Die vindt u hier.

Hier zullen de komende tijd alle gespreksverslagen van de werkgroep Randmeer worden geplaatst.

Foto’s en tekeningen