Randmeer Harderwijk

Wonen bij het water, in Randmeer Harderwijk

Blijf op de hoogte

Op woensdag 20 september 2023 is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloop informatieavond in de Raadzaal van het Stadhuis, Havendam 56. U kunt op deze avond het ontwerpbestemmingsplan en de nieuwbouwplannen bekijken en vragen daarover stellen.

Wilt u meer weten over dit project en/of heeft u interesse om hier te wonen? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief, dan houden we u op de hoogte!

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Aan de slag

We zijn bezig met de herontwikkeling van de locatie Randmeer. De plannen gaan over sloop en nieuwbouw van de gebouwen Randmeer, Plantage en Klaverblad, en over renovatie van de gebouwen Meerstaete en Westeinde. Het plan voor herontwikkeling is ontstaan omdat de huidige locaties verouderd zijn. Natuurlijk willen wij blijven voldoen aan onze missie om ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Conform de wens van de lokale gemeenschap, komen er meer woningen terug. Deze complete herontwikkeling van Randmeer inclusief de implementatie van het Liv inn concept, geeft een stevige positieve impuls aan de ouderenhuisvesting in Harderwijk. En dat is goed nieuws voor heel Harderwijk.We hebben in dit project samengewerkt met een werkgroep. Deze is inmiddels afgerond, en we zijn met elkaar gekomen tot een passend voorlopig ontwerp. Habion is nu bezig met de voorbereiding van de sloop van het verzorgingshuis Randmeer en de 21 woningen aan de Plantage.We werken samen met Koopmans Bouwgroep aan dit project. Koopmans Bouwgroep ontwikkelt, bouwt en onderhoudt gebouwen waar mensen wonen, werken, leren en hun vrije tijd doorbrengen. Daarvoor worden altijd creatieve en innovatieve oplossingen gezocht, die worden gecombineerd met gedegen vakmanschap. Koopmans Bouwgroep hecht grote waarde aan een optimale samenwerking met alle verantwoordelijke partijen. Met elkaar komen we dan tot veilige, duurzame en mooie woningen waar mensen met veel plezier kunnen leven. Wellicht kent u Koopmans Bouwgroep van het project Waterfront waar wij partner zijn in de gebiedsontwikkeling van onder andere de woningbouw, de vernieuwde boulevard en jachthaven De Knar.Wij kijken er naar uit om ook op de Randmeer locatie, net als op het Waterfront, een fraaie en plezierige woonomgeving te creëren.

Nieuwsberichten

De allerlaatste avond van augustus 2023 – we zijn in het centrum van Harderwijk, in Hotel Baars. De zaal zit stampvol, en er worden steeds stoeltjes bijgehaald. We starten netjes om 19 uur.
 
Ton de Rond opent de avond. Hij vertelt hoe het project is ontstaan, en ook hoe het pand nu onveilig is geworden door onder andere lekkages. Het pand moet nu echt gesloopt worden.
Hartelijk welkom aan wethouder Edwin Enklaar en Martin Krijgsman (ook van de gemeente), Matthijs van Koopmans, Corstian van Hartingsveldt, van Struijk (de ‘sloper’), en projectleider Ton Jansen.
 
Corstian van Hartingsveldt, directeur bij Struijk, verzorgt de presentatie over de sloop. Hij stelt Struijk voor – een bedrijf dat al sinds 1938 bestaat. We krijgen duidelijke informatie over de volgorde, de planning, bereikbaarheid en maatregelen die genomen worden om de overlast te beperken.
Mensen zijn actief betrokken, stellen vragen maar laten zeker niet massaal één geluid horen, en ook niet allemaal kritisch. Gaan ook met elkaar in gesprek, corrigeren te negatieve geluiden.
 
Belangrijke onderwerpen zijn verkeer (met name aan het eind van het traject zal er meer drukte zijn, dan zullen verkeersregelaars worden ingezet), schade aan woningen in de omgeving (er worden extra opnames geregeld), stof- en geluidsoverlast. Er is een verkeerskundige die de situatie monitort en indien nodig bijstuurt.
 
Tijdens de werkzaamheden is er altijd een voorman of opzichter aanwezig. Als er vragen zijn, kunnen mensen altijd even het bouwterrein oplopen om die te stellen. Www.verbeterdebouw.nl – daar kunnen meldingen, tijdens de sloopwerkzaamheden worden gedaan als er opmerkingen zijn.
 
Er wordt ter plekke onderhandeld over de parkeerplekken voor met name de huurders van Habion – en Corstian laat zien dat er best beweging is om te praten over waar de hekken staan. Ook tijdens de werkzaamheden valt hier zeker nog een en ander te regelen.
Ook na de sloopwerkzaamheden zullen de bouwhekken blijven staan en zal er een deel van het gebroken puin achterblijven wat nodig is voor de bouwwegen tijdens de bouwfase. Verder gaat Habion zijn best doen om een tweede leven voor het te verwijderen groen te creëren, hoe leuk is het als we omwonenden nog wat groen aan kunnen bieden.
 
De gemeente geeft aan dat er in de sloopmelding rekening is gehouden met gevaarlijke stoffen, en dat alle verdere onderzoeken (flora en fauna) zijn afgerond.
 
Een dame zegt heel dapper aan het eind: ‘U zei net tegen iemand dat u alle vragen niet kon onthouden, maar ik kan uw presentatie ook niet onthouden – kunt u die toesturen?’
 
En dat was een perfecte afsluiter – en gaan we natuurlijk doen!

De presentatie vindt u hier.

Op 3 juli 2023 ondertekenden gemeente Harderwijk en Habion de Anterieure overeenkomst (AO) voor de nieuwbouwplannen voor Randmeer. Een AO is een overeenkomst die bij  een project wordt afgesloten en regelt de afspraken tussen de Gemeente en woningcorporatie Habion.  

In Harderwijk zijn Habion en Koopmans bezig met de herontwikkeling van de locatie Randmeer. De locaties Randmeer en de Plantage zijn verouderd, en gaan we daarom slopen en opnieuw bouwen.

Conform de wens van de lokale gemeenschap komen er meer woningen terug dan er nu staan. Deze complete herontwikkeling van Randmeer inclusief de implementatie van het Liv inn concept, geeft een stevige positieve impuls aan de ouderenhuisvesting in Harderwijk. En dat is goed nieuws voor heel Harderwijk.

Met deze ondertekening zijn we weer een stapje verder in het proces, en komen nieuwe, comfortabele en betaalbare woningen voor ouderen in Harderwijk dichterbij.

In de eerste jaren van dit project hebben we gebruik gemaakt van een andere website. Die vindt u hier.

Foto’s en tekeningen