Publicaties en documenten

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van onze publicaties en documenten.

Documenten

pdf

Resultaten governance-inspectie Aw dd april 2021

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) voert elke 3 à 4 jaar een governance-inspectie uit bij woningcorporaties. De Aw is van oordeel dat Habion voldoet aan de criteria van good governance.

pdf

Maatschappelijke visitatie 2015 – 2018

Habion presteert uitstekend, al blijft er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Dat is kort samengevat wat Habion leest in het visitatierapport dat een onafhankelijke commissie over Habion heeft opgesteld. In het rapport geeft de visitatie-commissie een beoordeling van de maatschappelijke prestaties van Habion in de periode 2015-2018.

pdf

Brief Autoriteit Woningcorporaties integrale beoordeling

Hier vindt u de brief van de Autoriteit woningcorporaties van 11 april 2019.

pdf

Gedragscode Habion

pdf

Verantwoording ANBI-status

Hier vindt u de verantwoording ANBI-status.

pdf

Algemene voorwaarden

pdf

Governance Audit Habion 2017 door Autoriteit woningcorporaties

pdf

Governancecode Woningcorporaties 2020

pdf

Investeringsstatuut Habion

pdf

Klokkenluiderregeling Habion