Publicaties en documenten

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van onze publicaties en documenten.

Documenten

pdf

Maatschappelijke visitatie 2015 – 2018

Habion presteert uitstekend, al blijft er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Dat is kort samengevat wat Habion leest in het visitatierapport dat een onafhankelijke commissie over Habion heeft opgesteld. In het rapport geeft de visitatie-commissie een beoordeling van de maatschappelijke prestaties van Habion in de periode 2015-2018.

pdf

Brief Autoriteit Woningcorporaties integrale beoordeling

Hier vindt u de brief van de Autoriteit woningcorporaties van 11 april 2019.

pdf

Algemene voorwaarden

pdf

Gedragscode Habion

pdf

Governance Audit Habion 2017 door Autoriteit woningcorporaties

pdf

Governancecode Woningcorporaties 2020

pdf

Investeringsstatuut Habion

pdf

Klokkenluiderregeling Habion

pdf

Oordeelsbrief Aw 2018

pdf

Reglement financieel beleid en beheer Habion