Projecten

Nassau Odijckhof Driebergen

Het voormalige verpleeghuis wordt op dit moment gesloopt. De bewoners zijn verhuisd naar een andere locatie in Driebergen. Er wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van deze locatie. 

Werkwijze Habion
Samen met lokale partners geven wij het verzorgingshuis een tweede jeugd. Onze ervaring is dat elke locatie weer zijn eigen kansen en dynamiek kent. De lokale behoefte is bepalend in onze werkwijze. Daarom betrekken we bewoners en buurt in een zo vroeg mogelijk stadium bij onze plannen. Hiervoor hebben we een eigen methode ontwikkeld, de Roring methodiek. Kern van deze methodiek is dat de huidige en toekomstige bewoners aan het roer staan in de planvorming. We gaan met bewoners in gesprek over hoe zij in hun buurt oud willen worden. Ook buurtbewoners nodigen we uit om mee te denken tijdens diverse bijeenkomsten. Hierdoor ontstaat er een plan van en voor de bewoners en omwonenden. We zorgen ervoor dat bewoners en omwonenden betrokken blijven bij de plannen; we zorgen voor reuring en enthousiasme bij alle betrokkenen.

Over de locatieontwikkeling
Habion wil op deze locatie een plan maken met woningen voor senioren. Het plan maken we, in lijn met onze visie, samen met de toekomstige bewoners. Participatie is voor ons van groot belang. Daarom zullen we tijdens dit project steeds met toekomstige bewoners, omwonenden en andere stakeholders in gesprek zijn over de nieuwe plannen. Samen maken we er een mooi project van!

Sloop van het oude gebouw
In juli 2021 is gestart met het sloopwerk van de gebouwen. Er wordt gewerkt volgens het principe van circulaire sloop. Dit betekent dat materialen zoveel mogelijk opnieuw worden gebruikt. Het terrein wordt in eerste instantie gelaten zoals het nu is ingericht met bomen en wegen, maar dan zonder de gebouwen van het Nassau Odijckhof. 

Om de veiligheid te waarborgen is het voor derden verboden om binnen de terreinafscheiding/ hekken te komen. Ziet u onbevoegden op het sloopterrein? Neem dan contact op met Boverhoff Sloopwerken, via 0578-693136.

Tijdelijk beheer van het terrein na sloop
Tussen de sloop en de start van de nieuwbouw zit enige tijd, misschien wel enkele jaren. Voor de tijdelijke inrichting van het terrein is Habion in het najaar van 2021 in overleg gegaan met omwonenden. Hieruit kwamen de volgende wensen: een veilig wandelterrein, geen hek, en een informatiebord met daarop: wat gaat hier gebeuren. We gaan er alles aan doen deze wensen in te willigen, waarbij veiligheid voorop staat. 

Vragen?
Mail naar info@habion.nl met algemene vragen over het project.
Heeft u vragen over de sloopwerkzaamheden? Mail dan naar info@boverhoff.nl.