Projecten

Nassau Odijckhof Driebergen

Het voormalige verpleeghuis op de locatie Nassau Odijckhof is inmiddels gesloopt. De bewoners zijn verhuisd naar een andere locatie in Driebergen. Samen met buurt en belangstellenden onderzoek en de toekomst van deze prachtige plek in de bossen van Driebergen.

Samen met lokale partners geven wij het verzorgingshuis een tweede jeugd. Onze ervaring is dat elke locatie weer zijn eigen kansen en dynamiek kent. De lokale behoefte is bepalend in onze werkwijze. Daarom betrekken we bewoners en buurt in een zo vroeg mogelijk stadium bij onze plannen. Hiervoor hebben we een eigen methode ontwikkeld, de Røring methodiek. Kern van deze methodiek is dat de huidige en toekomstige bewoners aan het roer staan in de planvorming. We gaan met bewoners in gesprek over hoe zij in hun buurt oud willen worden. Ook buurtbewoners nodigen we uit om mee te denken tijdens diverse bijeenkomsten. Hierdoor ontstaat er een plan van en voor de bewoners en omwonenden. We zorgen ervoor dat bewoners en omwonenden betrokken blijven bij de plannen; we zorgen voor reuring en enthousiasme bij alle betrokkenen.

Over de locatieontwikkeling

Habion en Dura Vermeer willen op deze locatie een plan maken met woningen voor ouderen. Het plan maken we, in lijn met onze visie, samen met de toekomstige bewoners, buurt en andere betrokkenen. Participatie is voor ons van groot belang. Daarom zullen we tijdens dit project steeds met toekomstige bewoners, omwonenden en andere stakeholders in gesprek zijn over de nieuwe plannen. Samen maken we er een mooi project van!

Sloop van het oude gebouw
De in juli 2021 gestarte sloop van het gebouw Nassau Odijckhof is inmiddels afgerond.
Het terrein wordt in eerste instantie gelaten zoals het nu is, ingericht met bomen en wegen, maar dan zonder de gebouwen van het Nassau Odijckhof.

De nieuwe plannen: inspiratiedag, werkateliers en de terugkomdag. alle volgens de Røringmethodiek
Op 5 april en 26 april hebben respectievelijk de Inspiratiedag en een extra werkatelier plaatsgehad. Het verslag van 5 april vindt u hier: verslag inspiratiedag en uitnodiging 260422
Het verslag van de bijeenkomst op 26 april vindt u hier: 2022 05 31 nieuwsbrief Nassau Odijckhof

Op dinsdag 7 juni was er een werkatelier. Het verslag vindt u hier: 2022 06 15 verslag en uitnodiging werkatelier Nassau Odijckhof

Werkatelier 21 juni
De  energie van het werkatelier van 7 juni houden we graag nog even vast. We hebben met elkaar een aantal ontwerprichtingen gemaakt. Daar maakt de architect op dit moment een verbeelding van. Die delen we graag nog eens met alle betrokkenen. Daarnaast vergelijken we de ontwerpen met de kaders en eerder opgehaalde wensen. Hebben we alles scherp? Ontbreken er nog dingen? Allemaal voordat we u voor de Terugkomdag op 5 juli uitnodigen. Dat wordt nog ’n hele klus, maar het gaat lukken.

Het verslag van dinsdag 21 juni vindt u hier.  Hierbij ook de schetsen die in de nieuwsbrief staan.

Terugkomavond 5 juli

Op dinsdag 5 juli vond de Terugkomavond plaats voor de ontwikkeling op de locatie Nassau Odijckhof. Met circa 30 belangstellenden werden de uitkomsten besproken van de inspiratiebijeenkomsten en de werkateliers die 10 weken werden gehouden. U leest er over in deze nieuwsbrief.

Bekijk hier de presentatie en de veel gestelde vragen.

Gangmaker van 13 december 2022

 Op dinsdag 13 december was er een Gangmaker. Het verslag hiervan kunt hier hier vinden.

Tevens kunt u hier het document van het Principeverzoek downloaden.

Stappenplan Principeverzoek
Het principeverzoek is eind 2022 ingediend bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het stappenplan ziet er in grote lijnen als volgt uit:
• in overleg met de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken wij een plan van aanpak (wat gaan we doen en hoe behandelt de gemeente het verzoek) en een procesplanning. De doorlooptijd hiervoor is circa een maand (januari)
• In het tweede kwartaal geeft de gemeente antwoord op het verzoek. Vanaf dat moment gaan we aan de slag met de gebiedsvisie en alles wat daarmee te maken heeft.

Hier kunt u lezen over de behandeling van het Principeverzoek door de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Gangmakers
Dit jaar gaan we de gangmakers elke 8 weken organiseren. De aanwezigen gaven aan dit belangrijk te vinden. Als er geen nieuws is over de planvorming, kunnen we andere thema’s zoals (informele)zorg, nabuurschap, mobiliteit etc. met elkaar delen. Op deze manier houden we de gang erin!
De laatste gangmaker was op dinsdag 7 februari. Download hier het verslag

Volgende Gangmaker en thema
De volgende gangmaker is op dinsdag 4 april om 19.30 uur. Het thema (informele) zorg staat dan op de agenda. Twee aanwezigen meldden zich aan om dit thema samen met Habion en
Silverein goed voor te bereiden. De uitnodiging volgt.