Projecten

Nassau Odijckhof Driebergen

Het voormalige verpleeghuis op de locatie Nassau Odijckhof is inmiddels gesloopt. De bewoners zijn verhuisd naar een andere locatie in Driebergen. Samen met buurt en belangstellenden onderzoek en de toekomst van deze prachtige plek in de bossen van Driebergen. 

Samen met lokale partners geven wij het verzorgingshuis een tweede jeugd. Onze ervaring is dat elke locatie weer zijn eigen kansen en dynamiek kent. De lokale behoefte is bepalend in onze werkwijze. Daarom betrekken we bewoners en buurt in een zo vroeg mogelijk stadium bij onze plannen. Hiervoor hebben we een eigen methode ontwikkeld, de Røring methodiek. Kern van deze methodiek is dat de huidige en toekomstige bewoners aan het roer staan in de planvorming. We gaan met bewoners in gesprek over hoe zij in hun buurt oud willen worden. Ook buurtbewoners nodigen we uit om mee te denken tijdens diverse bijeenkomsten. Hierdoor ontstaat er een plan van en voor de bewoners en omwonenden. We zorgen ervoor dat bewoners en omwonenden betrokken blijven bij de plannen; we zorgen voor reuring en enthousiasme bij alle betrokkenen.

Over de locatieontwikkeling

Habion en Dura Vermeer willen op deze locatie een plan maken met woningen voor ouderen. Het plan maken we, in lijn met onze visie, samen met de toekomstige bewoners en buurt. Participatie is voor ons van groot belang. Daarom zullen we tijdens dit project steeds met toekomstige bewoners, omwonenden en andere stakeholders in gesprek zijn over de nieuwe plannen. Samen maken we er een mooi project van!

Sloop van het oude gebouw

De in juli 2021 gestarte sloop van het gebouw Nassau Odijckhof is inmiddels afgerond.
Het terrein wordt in eerste instantie gelaten zoals het nu is, ingericht met bomen en wegen, maar dan zonder de gebouwen van het Nassau Odijckhof.

In september is het puin weg. Reden dat dit er nog even ligt, is dat we circulair slopen. Dat betekent dat de gemeente het puin gebruikt voor infrastructurele werken op andere plekken in de gemeente. Tot dat tijdstip blijft het op de locatie.

Om de veiligheid te waarborgen is het voor derden verboden om binnen de terreinafscheiding/ hekken te komen. Ziet u onbevoegden op het sloopterrein? Neem dan contact op met Boverhoff Sloopwerken, via 0578-693136.

Meldingen, Klachten, Schade kunt u richten aan:

Boverhoff Sloopwerken BV
Telefoon 0578 693 136
Email : info@boverhoff.nl
Website : www.boverhoff.nl

Voor calamiteiten waar een directe opvolging voor nodig is:

Contact opnemen met het landelijk alarmnummer 112

Voor meldingen waarvoor directe opvolging van Boverhoff nodig is:

Telefoon 06 2025 8112

De nieuwe plannen: inspiratiedag, werkateliers en de terugkomdag. alle volgens de Røringmethodiek

Op 5 april en 26 april hebben respectievelijk de Inspiratiedag en een extra werkatelier plaatsgehad.

Het verslag van 5 april vindt u hier: verslag inspiratiedag en uitnodiging 260422

Het verslag van de bijeenkomst op 26 april vindt u hier: 2022 05 31 nieuwsbrief Nassau Odijckhof

Werkatelier dinsdag 7 juni

Op dinsdag 7 juni was er een werkatelier. Het verslag vindt u hier: 2022 06 15 verslag en uitnodiging werkatelier Nassau Odijckhof

Werkatelier 21 juni

De  energie van het werkatelier van 7 juni houden we graag nog even vast. We hebben met elkaar een aantal ontwerprichtingen gemaakt. Daar maakt de architect op dit moment een verbeelding van. Die delen we graag nog eens met alle betrokkenen. Daarnaast vergelijken we de ontwerpen met de kaders en eerder opgehaalde wensen. Hebben we alles scherp? Ontbreken er nog dingen? Allemaal voordat we u voor de Terugkomdag op 5 juli uitnodigen. Dat wordt nog ’n hele klus, maar het gaat lukken.

Het verslag van dinsdag 21 juni vindt u hier

Hierbij ook de schetsen die in de nieuwsbrief staan.

Terugkomavond 5 juli

Op dinsdag 5 juli vond de Terugkomavond plaats voor de ontwikkeling op de locatie Nassau Odijckhof. Met circa 30 belangstellenden werden de uitkomsten besproken van de inspiratiebijeenkomsten en de werkateliers die 10 weken werden gehouden. U leest er over in deze nieuwsbrief.

Bekijk hier de presentatie en de veel gestelde vragen.

Gangmaker op 27 september gaat helaas niet door

In de nieuwsbrief van juli kondigden wij aan om op dinsdag 27 september een nieuwe bijeenkomst te organiseren. Op basis van uw inbreng in de afgelopen tijd, zouden we dan de programmatische uitgangspunten van het plan met u bespreken. Helaas is er te weinig voortgang geboekt de afgelopen twee maanden.

Dat betekent dat de geplande Gangmaker van dinsdag 27 september niet doorgaat. Het heeft namelijk geen zin om u allemaal voor niks op te trommelen. Dat is zonde van uw en onze tijd.

We nemen in dit stadium liever wat meer tijd. Er moet nog een aantal zaken worden uitgezocht. Het is een ingewikkelde opgave, die uiterste zorgvuldigheid vraagt. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt voor dit hele proces. We hopen dat u hiervoor begrip heeft.

Zodra we nieuwe informatie met u kunnen delen, leggen we deze uiteraard graag aan u voor. Dat doen we met een nieuwe Gangmakersbijeenkomst. U ontvangt hiervoor tijdig een nieuwe uitnodiging.

Uiteraard houden we u ook op deze plek op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragen?

Mail naar nassauodijckhof@habion.nl met algemene vragen over het project.
Heeft u vragen over de sloopwerkzaamheden? Mail dan naar info@boverhoff.nl.