Herontwikkeling Nassau Odijckhof Sparrenheide

Nieuwe woningen voor ouderen in Driebergen

vanaf 2028

Ontwikkeling locatie

Met ontwikkelend bouwer Dura Vermeer Bouw Midden West ontwikkelen we op dit moment de locaties Nassau Odijckhof en Sparrenheide in Driebergen. Hiermee spelen we in op de vergrijzing van de bevolking en de veranderende woonbehoeften van ouderen. Participatie staat centraal bij de planvorming. Met Dura Vermeer, architectenbureau ANA en ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw Buro Lubbers stellen we plannen op in nauw overleg met omwonenden, toekomstige bewoners en andere stakeholders. De primaire doelgroep is 55+, maar mogelijk betrekken ook andere doelgroepen hier een woning. Op dit moment werken we hard aan het stedenbouwkundig kader en in de loop van 2024 komt er een ontwerp. De verwachting is dat er circa 360 tot 410 woningen terugkomen op deze fraaie plek.
De gehele ontwikkeling bestaat uit twee fasen. Fase 1 bestaat uit locatie Nassau Odijckhof, waarvan de opstallen inmiddels gesloopt zijn, én de bouw van het eerste deel van het nieuwbouwcomplex. Bij oplevering van fase 1 kunnen nieuwe bewoners en bewoners van het huidige Sparrenheide alvast hun (nieuwe) woning betrekken. Daarna start fase 2, bestaande uit de sloop van Sparrenheide (met uitzondering van de aanleunwoningen) en de bouw van het tweede deel van het nieuwbouwcomplex.

Vleermuizen krijgen als eerste bewoners nieuw onderkomen in voormalig Nassau Odijckhof

Wie het terrein van het voormalige Nassau Odijckhof wel eens heeft bezocht, ziet verspreid over het terrein bouwactiviteiten. Op verzoek van de Provincie Utrecht bouwen we op dit moment huisvesting voor de vleermuizen op het terrein.
 
Het betreft hier niet alleen de kleine kastjes die plek bieden aan maximaal twee vleermuizen. Die komen er ook, maar op twee plekken op het terrein bouwen we een soort woontoren waar groepen vleermuizen tegelijk kunnen verblijven. Met name voor een verblijf tijdens de koude wintermaanden. Om de kou te trotseren, kruipen vleermuizen net als mensen wat dichter tegen elkaar aan in de winter. Daarom bouwen we onderkomens die dat mogelijk maken.
 
Bij het ontwerp is veel rekening gehouden met de behoeften van de toekomstige bewoners. Zo is gedacht aan vleermuisvriendelijke spouwmuren en een kelder. De 6-meter-hoge vleermuistorens zijn daarmee geschikt voor meerdere functies. Bijvoorbeeld voor parings- en kraamkamermogelijkheden, overwinteren en als zomerverblijf. Daarnaast is er rekening gehouden met de aanvliegroutes van de vleermuizen.
 
Ruige dwergvleermuis
De ruige dwergvleermuis is gezien zijn reeds bewezen aanwezigheid in het gebied, de meest waarschijnlijke bewoner. Maar ook andere soorten kunnen gebruik maken van de nieuwbouw. De woontorens zijn zo gesitueerd, dat de toekomstige nieuwbouw er geen hinder van ondervindt.
 
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft Habion in 2022 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de twee vleermuistorens. De bouw is inmiddels gestart en we verwachten de torens eind november op te leveren.

Actuele activiteiten

Verslag gangmaker op 13 september 2023

Hierbij het verslag van woensdag 13 september.

Inspiratietoer naar Liv inn

Op 27 juni jongstleden ging er een goedgevulde bus vanuit Driebergen naar Liv inn Hilversum. Georganiseerd door Habion en Dura Vermeer mede op verzoek van deelnemers aan gangmakersavonden voor het project Nassau Odijckhof/Sparrenheide om inspiratie op te doen. Aan boord was een brede vertegenwoordiging van geïnteresseerden: Gemeente, huidige bewoners (-aanleunwoningen), toekomstige bewoners, architect, ontwikkelaar, ouderenbond, columniste, de organisatie achter Koek en Ei, zorgorganisatie Silverein en nog veel meer. In totaal waren we met 35 mensen.

 We werden hartelijk ontvangen door de bewoners van Liv inn met koffie, thee en lekkers. De bewoners vertelden dat ze er met plezier wonen en zelf de regie hebben en houden over wat er in hun huis plaatsvindt. Zo kan je er naar de soos, deelnemen aan sport en spel, tekenen etc. Ook is er 24 uur (óók onplanbare) zorg aanwezig. De zorg is een leverancier net zoals de kapper en de fysiotherapeut.

 Ze gaven ook een inkijkje in hoe ze voor elkaar zorgen, ook als er bewoners vergeetachtig of erg ziek worden. Er wonen studenten die hulp bieden bij bijvoorbeeld ICT-vraagstukken, koken van gezamenlijke diners etc. We kregen een rondleiding door de diverse ruimtes en woningen. Vooral de huiskamer, de gezamenlijke keuken, de kroeg en de filmzaal oogstten bewondering. Men was onder de indruk van de wijze van het samenleven van de bewoners. Een van de deelnemers aan de excursie zei “wat had ik dit mijn ouders gegund”.

 Tot slot kregen we een lunchpakketje mee voor in de bus; ook verzorgd door de bewoners. Het was een inspirerende excursie met nieuwe inzichten over “#hoe kan het ook?”

Met veel dank aan de bewoners van Liv inn die dit mogelijk maakten. 

Lees hier de column van Ellenoor Piersma over het bezoek. Deze is ook gepubliceerd in de Stichtse Courant / De Kaap van 13 juli 2023

Documenten Principeverzoek bij gemeente Utrechtse Heuvelrug

Principeverzoek Opleverdocument ROM integraal advies Persbericht gemeente Gemeentenieuws

Blijf op de hoogte

Mis niks en schrijf u in voor de Nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van alles wat er speelt. Helaas kunt u zich hier niet inschrijven voor een woning. Dat komt pas in een later stadium. We houden u daarvan op hoogte.

Vragen?

Neemt u dan contact op met het team Nassau Odijckhof. U kunt een mail sturen naar nassauodijckhof@habion.nl of bellen via telefoonnummer 030 220 4704.

Nieuwsbrief Nassau Odijckhof