Downloads

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van onze downloads

Publicaties

pdf

Visie op vastgoed 2022

Dit document geeft de visie op vastgoed van Habion weer. Deze visie op vastgoed 2022 is het uitgangspunt voor diverse beleidstukken van Habion, zoals onder andere het acquisitiebeleid,
exploitatiebeleid, het duurzaamheidsbeleid en het Programma van Eisen.

pdf

Duurzaamheid

Een comfortabel binnenklimaat voor onze bewoners, beheersbare woonlasten, beperking van geluidsoverlast door installaties die zich zoveel mogelijk buiten de woning bevinden. Dit zijn voor Habion belangrijke (rand-)voorwaarden bij het vernieuwde duurzaamheidsbeleid.

pdf

Boek 100 jaar Onze Woning

In 2020 bestaat Onze Woning 100 jaar. Ter gelegenheid hiervan is een prachtig jubileumboek gemaakt.

link

Habion gaat stap verder op het gebied van technisch beheer

In de bouw wordt steeds vaker gewerkt met ketenpartners of co-makers. Zo besteden corporaties regelmatig een deel van de werkzaamheden uit aan vaste partners. Regiecorporatie Habion gaat een stap verder en heeft het volledige technisch beheer van haar complexen ondergebracht bij vier co-partners: Bouwgroep Dijkstra Draisma (regio Noord-Nederland), IJbouw (regio Midden en West), Van Ooijen Bouw (regio Oost) en Jurriens (regio Midden en Zuid).

link

Samen zelfstandig

Met collegacorporaties Stadgenoot en Woonzorg Nederland breken we graag een lans voor het collectief wonen voor ouderen in Nederland. In bijgaand magazine willen wij aan de hand van verschillende voorbeelden laten zien wat collectief wonen oplevert voor de mensen die al in dergelijke gemeenschappen leven. Daarnaast brengen we voor het voetlicht welke belemmeringen wij tegenkomen bij het faciliteren van collectieve woonvormen binnen de sociale huursector.

pdf

Brochure Huis Assendorp

Ook als je ouder wordt, wil je midden in het leven staan. Volop genieten, praten, lachen, bezig zijn. Dat is waar Huis Assendorp voor staat. Een plaats waar oudere én jonge bewoners,  buurtbewoners en bezoekers elkaar ontmoeten.

pdf

Onze visie op ouderenhuisvesting

Habion biedt betaalbare en comfortabele woonruimte in een veilige en prettige omgeving. Wij doen dit samen met bewoners, de buurt en organisaties. Onze visie is ‘Thuis is meer dan een huis’.

pdf

Investeren in ouderenhuisvesting

De vraag naar ouderenhuisvesting neemt in rap tempo toe. Om aan de stijgende vraag te voldoen investeren wij in nieuwe en bestaande woongebouwen voor ouderen op goede locaties verspreid over het land.

pdf

Tweede jeugd voor De Benring

Onze ontdekkingsreis naar de tweede jeugd van De Benring. Het is uitgegeven ter gelegenheid van de heropening op 29 oktober 2016 van Habion’s eerste experimentlocatie De Benring in Voorst.

Jaarverslagen

pdf

Jaarverslag 2021

In dit jaarverslag beschrijven we onze prestaties en activiteiten van 2021.

pdf

Jaarrekening 2021

In deze jaarrekening treft u een overzicht van de financiële situatie van Habion van het jaar 2021.

pdf

Jaarrekening 2020

In deze jaarrekening treft u een overzicht van de financiële situatie van Habion van het jaar 2020.

pdf

Jaarverslag 2020

In dit jaarverslag beschrijven we onze prestaties en activiteiten van 2020.

pdf

Jaarrekening 2019

In deze jaarrekening treft u een overzicht van de financiële situatie van Habion van het jaar 2019.

pdf

Jaarverslag Habion 2019

In dit jaarverslag beschrijven we onze prestaties en activiteiten van 2019.

pdf

Jaarrekening 2018

In deze jaarrekening treft u een overzicht van de financiële situatie van Habion van het jaar 2018.

pdf

Jaarverslag Habion 2018

In dit jaarverslag beschrijven we onze prestaties en activiteiten van 2018.

Internationale publicaties

link

Care driven by well-being

Published on official blogs and reposted to several different news outlets in Taiwan on the occasion of a visit to Taiwan, May 2018.

link

How about living in the Library?

How about Living in the Library? New Trends of Senior Housing in Netherlands Challenge Your imagination about Senior Housing. Artikel in Silver Linings Global (Taiwan).

pdf

Social housing for seniors best practices

Social housing for seniors: best practices on achieving comfortable and energy efficient buildings. Written by Peter Boerenfijn and Joost van Hoof

pdf

Energy and buildings

A multi-case study of innovations in energy performance of social housing for older adults in the Netherlands. Study by Peter Boerenfijn, Joost van Hoof and  others.

pdf

Re-Inventing Existing Real Estate of Social Housing for Older People

Building a New Benring in Voorst The Netherlands. Case Report written by Joost van Hoof and Peter Boerenfijn.

pdf

Never waste a good crisis

Mede met dank aan de crisis vindt Habion bestaande verzorgingshuizen opnieuw uit. Uiterst succesvol, bovendien duurzaam en betaalbaar. En met tevreden bewoners, want daar is het ons om te doen.

Governance

pdf

Overzicht nevenfuncties

pdf

Visie op bestuur en toezicht Habion

pdf

Statuten Habion

pdf

Regelement Raad van Commissarissen

pdf

Toezichtsbrief AW 2023

pdf

Resultaten governance-inspectie Aw dd april 2021

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) voert elke 3 à 4 jaar een governance-inspectie uit bij woningcorporaties. De Aw is van oordeel dat Habion voldoet aan de criteria van good governance.

pdf

Maatschappelijke visitatie 2015 – 2018

Habion presteert uitstekend, al blijft er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Dat is kort samengevat wat Habion leest in het visitatierapport dat een onafhankelijke commissie over Habion heeft opgesteld. In het rapport geeft de visitatie-commissie een beoordeling van de maatschappelijke prestaties van Habion in de periode 2015-2018.

link

Brief Autoriteit Woningcorporaties integrale beoordeling

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt jaarlijks een brief over de rechtmatigheid van de activiteiten van woningcorporaties op, en een toezichtsbrief. De meeste recente brieven over Habion zijn beschikbaar via bijgaande link.

pdf

Gedragscode Habion

pdf

Verantwoording ANBI-status

Hier vindt u de verantwoording ANBI-status.

Documenten Onze Woning

pdf

Jaarrapport 2020 Onze Woning

Dit jaarverslag gaat over 2020, het jaar waarin wij een fusiebesluit hebben genomen. Op 24 augustus 2020 is de Bouwvereniging Onze Woning omgezet naar Stichting Onze Woning. Per 1 januari 2021 gaan we verder als Stichting Habion.

pdf

Bestuurlijke reactie visitatierapport Onze Woning

Bekijk hier de bestuurlijke reactie op het visitatierapport over Onze Woning

pdf

Visitatierapport Onze Woning

Bekijk hier het visitatierapport over Onze Woning

pdf

Jaarverslag Onze Woning 2019

In dit jaarverslag beschrijven we de prestaties en activiteiten van Onze Woning in 2019.

pdf

Jaarverslag Onze Woning 2018

In dit jaarverslag beschrijven we de prestaties en activiteiten van Onze Woning in 2018.

pdf

Jaarverslag Onze Woning 2017

In dit jaarverslag beschrijven we de prestaties en activiteiten van Onze Woning in 2017.

pdf

Jaarverslag Onze Woning 2016

In dit jaarverslag beschrijven we de prestaties en activiteiten van Onze Woning in 2016.

pdf

Jaarverslag Onze Woning 2015

In dit jaarverslag beschrijven we de prestaties en activiteiten van Onze Woning in 2015.