Nieuwbouw

De Bongerd – Hattem

Sinds 2019 maakt initiatiefnemer Habion samen met Draisma en IJsselheem plannen voor een nieuwe Bongerd in Hattem. Vernieuwing is hard nodig, behoud van kwalitatief goede ouderenhuisvesting is in deze gemeente is noodzakelijk.

Nieuwbouw

Verde Vista – Zoeterwoude

Vanaf eind 2024 bent u welkom in Verde Vista. De drie statige woontorens en het naastgelegen gebouw met privé binnentuin bieden plaats aan 164 huurappartementen, een eigen supermarkt en heel veel woonplezier. De verhuur start in de eerste helft van 2024

Nieuwbouw

110 Morgen Rotterdam

Habion is in 2021 begonnen met de plannen voor het veld aan de Apollostraat, dat al 10 jaar braak ligt. Ooit (tot 2009) stond hier de Apolloflat en het kantoor van Bouwvereniging Onze Woning. Er waren aanvankelijk al plannen, maar die konden nooit tot uitvoer komen. Nu kan dat wel. We willen daar graag wijkbewoners bij betrekken. De vernieuwing van de Apollostraat past volledig bij de visie van Habion om in de hele wijk 110Morgen flink te vernieuwen. Een prachtige wijk waar mensen graag wonen.

Nieuwbouw

Utrecht Terwijde

In Terwijde ontwikkelen wij circa 82 appartementen bestemd voor senioren, dicht bij de voorzieningen van een winkelcentrum en het NS-station Terwijde. Ons bouwdeel maakt onderdeel uit van een groter project wat in totaal 170 sociale huurwoningen behelst en wordt ontwikkeld in samenwerking met de Utrechtse Woningcorporatie Bo-Ex. Het Habion-deel bevindt zich rechtsonder op het perceel, direct aan de Louis Armstronglaan.

Nieuwbouw

Amerhorst – Amersfoort

Amaris Zorggroep, Vastgoed zorgsector en Habion zetten zich in voor het project ‘locatieontwikkeling Amerhorst’. Dit om voor zelfstandig wonende ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Maar ook voor ouderen met een zwaardere zorgvraag. Om dit te realiseren zijn er plannen voor nieuwbouw van de Amerhorst.

Nieuwbouw

Randmeer Harderwijk

We zijn bezig met de herontwikkeling van de locatie Randmeer. De plannen gaan over sloop en nieuwbouw van de gebouwen Randmeer, Plantage en Klaverblad, en over renovatie van de gebouwen Meerstaete en Westeinde. Het plan voor herontwikkeling is ontstaan omdat de huidige locaties verouderd zijn. Natuurlijk willen wij blijven voldoen aan onze missie om ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Conform de wens van de lokale gemeenschap, komen er meer woningen terug. Deze complete herontwikkeling van Randmeer inclusief de implementatie van het Liv inn concept, geeft een stevige positieve impuls aan de ouderenhuisvesting in Harderwijk. En dat is goed nieuws voor heel Harderwijk.

Nieuwbouw

Herontwikkeling Nassau Odijckhof Sparrenheide

Het voormalige verpleeghuis op de locatie Nassau Odijckhof is inmiddels gesloopt. De bewoners zijn verhuisd naar een andere locatie in Driebergen. Samen met buurt en belangstellenden onderzoek en de toekomst van deze prachtige plek in de bossen van Driebergen. Habion en Dura Vermeer willen op deze locatie een plan maken met woningen voor ouderen. Het plan maken we, in lijn met onze visie, samen met de toekomstige bewoners, buurt en andere betrokkenen.

Nieuwbouw

Eiland Leerdam

Half december vertrok de zorgorganisatie uit het gelijknamige zorggebouw aan het Eiland in Leerdam. Als eigenaar heeft woningcorporatie Habion besloten op deze plek nieuwbouw te realiseren. In de periode tot aan de sloop en nieuwbouw blijft het gebouw niet leegstaan. Om in de tussentijd de leefbaarheid te borgen en om voor gezelligheid te zorgen voor de bewoners in de naastgelegen woningen, huisvest Habion tijdelijk woningzoekenden in het voormalige zorggebouw. Het beheer is uitbesteed aan Gapph. De eerste mensen wonen er inmiddels tot volle tevredenheid.

Nieuwbouw

De Wielewaal – Zaltbommel

De Wielewaal voldoet niet meer aan de wensen en ideeën van oudere mensen over wonen. Wij zijn bezig met de ontwikkeling voor een nieuwe Wielewaal. Dat doen wij samen met bewoners en alle andere betrokkenen.

Transformaties

De Vijverhof in Delft

De Vijverhof in Delft is een woongebouw waar ouderen veelal met plezier zelfstandig wonen. De woningen zijn prima, maar de uitstraling van met name het hele gebouw en de technische staat kunnen beter. Ook qua duurzaamheid laat het gebouw te wensen over. Met name dankzij een actieve bewonerscommissie is de sfeer onder bewoners aanmerkelijk verbeterd, maar blijft er behoefte aan passende mogelijkheden voor ontmoeting.

Recent opgeleverd

Nieuw Akerendam

Nieuw Akerendam is een wooncomplex waar mensen zelfstandig wonen. Onderdeel van het complex is de ontmoetingsruimte de Tuynsael. Daar is een scala aan mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning en vrijetijdsbesteding. Er wordt door de bewoners van alles georganiseerd. Nieuw Akerendam ligt aan de rand van de historische buitenplaats Akerendam met een prachtig park, in hartje Beverwijk. Sinds 2023 is Nieuw Akerendam in bezit van Habion.

Recent opgeleverd

Fijn wonen in Alkmaar

Hoeverstaete is een woon- en leefgemeenschap voor bewoners van 55plus en bestaat uit vier woongebouwen, te weten: de Vleugels, de Merel, de Zwaluw en de Alkenhorst. De woningen staan in een rustgevende, groene omgeving. In Hoeverstaete kunt u op een prettige manier oud kunnen worden zonder eenzaam te hoeven zijn, met de nodige reuring die daarbij hoort. En waar u kunt doorleven.

Recent opgeleverd

Ubuntuplein – Zutphen

In mei 2021 is de bouw gestart van 110 levensloopbestendige woningen voor een woongemeenschap voor ouderen. Het wordt een combinatie van sociale huurwoningen (Habion), vrije sector huurwoningen (Stichting Vastgoed zorgsector), koopwoningen en diverse BOG ruimtes. Een unieke woongemeenschap voor alle inkomens, waar een ieder de regie over zijn leven houdt in een levendige buurt met kleine ondernemers, het “Ubuntuhuis” met werk en bijeenkomstateliers en een binnentuin.

Recent opgeleverd

Liv inn Hilversum

Het huis waar je doorleeft, het huis dat je jong houdt, waar je tijd tekort komt en betekenisvol oud(er) wordt. Liv inn is het nieuwe leven voor ouderen, met de gemeenschappelijkheid van een studentenwoning, de bedrijvigheid van een klein dorp en de geborgenheid van een huis. Een plek waar je eigenlijk tijd tekort komt, die […]